Projekčná spoločnosť:

MASHAUS s. r. o.
sídlo: Podhradie 38, 086 33 Zborov
ateliér: Popradská 80, 040 11 Košice

Stavbu realizoval:

SCORP, spol. s r.o., Jaroslawská 7, 071 01 Michalovce

Stavba skolaudovaná: marec 2020