Najmodernejší sklad pre prípravky na ochranu rastlín v prvej fáze o rozlohe 1 000 m2 a skladovej kapacite približne 900 paletových miest s možnosťou skladovania aj produktov podliehajúcich špeciálnemu režimu.

Skladové miesta sú k dispozícii pre dovozcov a distribútorov pôsobiacich na slovenskom trhu. Svojou polohou môžu byť skladovacie kapacity využívané aj partnermi pôsobiacimi v susediacich krajinách (PL, HU, UA)..