Pôdorys skladu Agrologistic park

Ponúkame Vám tieto skladové a logistické služby:

  • Skladovanie na paletových miestach a/alebo  v uzavretých samostatných kójach
  • Komisionálne skladovanie
  • Prerozdeľovanie tovarov za účelom tvorby ucelených zásielok podľa požiadaviek Vašich zákazníkov
  • Zlučovanie väčšieho počtu malých zásielok od rôznych výrobcov do jednej veľkej zásielky
  • Sme pripravení zaviesť komplexné prepravné služby spojené s dovozom Vášho tovaru k zákazníkovi

Technické detaily skladu:

  • Celková plocha skladu cca 1000m2
  • Kapacita 800 paliet
  • ADR Triedy 3; 5; 8; 9
Chcem cenovú ponuku